Od 24 października 2020 r. cała Polska jest uznana w Niemczech jako obszar podwyższonego ryzyka. W związku z tym należy mieć na uwadze wymagania, jakie należy spełnić aby wjechać na teren Niemiec. Wjazd może się wiązać z obowiązkiem przebywania w 10-dniowej kwarantannie oraz dokonaniem elektronicznej rejestracji podróży na portalu www.einreiseanmeldung.de.

Od 11.01.2021 obowiązują zaktualizowane zasady dotyczące kwarantanny, testów na covid oraz potwierdzenia nabycia odporności. Od tej zasady przewidziane są wyjątki, które zezwalają np. na podróże w tranzycie bez tych obostrzeń. Władze niemieckie nie prowadzą regularnej kontroli granicznej, jednak może ona się zdarzyć w sposób wyrywkowy.

Od 30 stycznia 2021r. została wprowadzona kolejna aktualizacja przepisów. Niemiecka Policja Federalna rozszerzyła wymagania dotyczące warunków podróży względem pasażerów z obszarów zagrożonych nowymi mutacjami wirusa.

Do takich krajów należą: Brazylia, Irlandia, RPA, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Portugalia, Eswatini i Lesotho* . Przy wylotach z tych krajów, sklasyfikowanych jako obszary z mutacjami wirusa, linie lotnicze mogą obecnie przewozić tylko następujących pasażerów do lub przez Niemcy:

 • Pasażerów z obywatelstwem niemieckim lub pasażerów z ważnym zezwoleniem na pobyt w Niemczech (za okazaniem niemieckiego zaświadczenia o meldunku)
 • Pasażerów innych narodowości, jeśli mają przesiadkę do kraju nienależącego do strefy Schengen i nie opuszczają strefy tranzytowej we Frankfurcie lub Monachium (Wyjątek: rejsy z Portugalii, na których pasażerowie innych narodowości z połączeniami do strefy Schengen lub Non-Schengen nie są dozwoleni)
 • Wszyscy pasażerowie muszą przedstawić negatywny wynik testu (PCR, antygen, RT-LAMP lub TMA), który nie jest starszy niż 48 godzin przed planowaną godziną wjazdu do Niemiec i wypełnić rejestrację wjazdową (www.einreiseanmeldung.de).

Wszyscy pasażerowie muszą oczywiście przestrzegać przepisów związanych z kwarantanną.

Wjazd do Niemiec z obszaru ryzyka (w tym z Polski):

Podróżni wjeżdżający do Niemiec z zagranicy muszą przedstawić następujące dokumenty:

 • negatywny wynik testu na Covid-19 lub
 • dokumentację pełnego szczepienia lub
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dana osoba była zakażona koronawirusem SARS-CoV-2 co najmniej 21 dni wcześniej i nie więcej niż sześć miesięcy od wjazdu (dowód odporności).
 • Wszyscy podróżni wjeżdżający do Niemiec są zobowiązani do wypełnienia cyfrowego wniosku Digital Entry Application (DEA) lub wniosku zastępczego przed wyjazdem.

Test może być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem do Niemiec lub bezpośrednio po wjeździe. W sytuacji gdy test jest wykonywany już po wjeździe, na terenie Niemiec, to wynik testu powinien być uzyskany nie później niż 48h. Obowiązek wykonywania testu nie dotyczy dzieci do 6 r. życia.

Obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna nadal ma zastosowanie dla podróżnych wjeżdżających do Niemiec lub powracających do Niemiec z zagranicznych obszarów zagrożonych koronawirusem. Możliwe jest jej skrócenie zgodnie z tzw. zasadą dwóch testów. Wówczas wykonuje się test na obecność Covid-19 pięć dni po wjeździe, odpłatnie i w przypadku negatywnego wyniku możliwe jest wcześniejsze zakończenie kwarantanny. Dotyczy to również sytuacji, gdy negatywny test został już przedstawiony przy wjeździe.

Zwolnienia i wyłączenia z obowiązku kwarantanny i testów:

Zgłoszenie wjazdu do Niemiec NIE dotyczy tylko tych osób, które:

 • przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie;
 • przejeżdżały przez obszar podwyższonego ryzyka i nie miały tam postoju;
 • podróżują w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
 • przewożą zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych).

Wszystkie inne osoby powinny zgłaszać swój wjazd do Niemiec. Dotyczy to też osób, które są zwolnione z 10-dniowej kwarantanny na podstawie przepisów krajów związkowych, ale przyjeżdżają do Niemiec na okres powyżej 24h.

Z kwarantanny mogą być zwolnione także osoby podróżujące służbowo z pobytem do 5 dni pod pewnymi warunkami i z negatywnym wynikiem testu.

Obywatele polscy przejeżdżający przez Niemcy w tranzycie są zwolnieni z obowiązku kwarantanny oraz przedstawienia negatywnego wyniku testu na covid. Za podróż tranzytową przez Niemcy uznaje się m.in. przejazd drogą lądową, przesiadkę na lotnisku, przypłynięcie statkiem i udanie się w dalszą podróż drogą lądową, wylądowanie na lotnisku i udanie się w dalszą podróż drogą lądową. Podróżując tranzytem należy się udać bez zbędnej zwłoki, bezpośrednio oraz w miarę możliwości unikać kontaktu z innymi osobami. Podczas tranzytu nie można dokonywać zbędnych postojów oraz nie powinno korzystać się z noclegów.

Szczegółowe przepisy mogą się nieznacznie różnić zależnie od danego landu. W przypadku wyjątkowych okoliczności i niektórych grup zawodowych mogą obowiązywać specjalne, dodatkowe przepisy.

Przypominamy, że co najmniej do 17 stycznia 2021 r. obowiązuje w Polsce rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające obowiązkową kwarantannę RÓWNIEŻ dla osób przekraczających granicę państwową z krajów należących do strefy Schengen (tj. z Niemiec do Polski). Obowiązek dotyczy TYLKO osób korzystających z komunikacji zbiorowej, tj. przekraczających granicę samolotem, pociągiem lub autobusem/busem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz