Czy mogę się ubezpieczyć na wyjazd chorując na chorobę przewlekłą?

 

Tak, pod warunkiem, że zostanie wykupione podstawowe ubezpieczenie turystyczne, wówczas możemy rozszerzyć takie ubezpieczenie o pakiet następstw chorób przewlekłych.

Choroba przewlekła to stan wymagający systematycznego leczenia i cyklicznych kontroli u lekarza. Rozszerzenie ubezpieczenia o następstwa chorób przewlekłych zapewnia pokrycie kosztów leczenia lub wizyt u lekarza w przypadku nasilenia się stanu chorobowego.

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych obejmuje ochroną nagłe zaostrzenie się choroby przewlekłej. W zakres tego ubezpieczenia nie wchodzą koszty związane z kontrolnymi, zaplanowanymi i umówionym wizytami i konsultacjami lekarskimi (np. dializa).

Uwaga! Ciąża nie jest chorobą przewlekłą. Każdy pakiet ubezpieczeń ERV zapewnia Paniom ochronę do 32 tygodnia ciąża.

Za chorobę  przewlekłą  –  uważa  się  stan  chorobowy,  zdiagnozowany przed  zawarciem  umowy  ubezpieczenia,  który  posiada  co  najmniej jedną z następujących cech:

  • charakteryzuje się powolnym rozwojem,
  • długookresowym  przebiegiem,
  • wymaga  leczenia  w  sposób  stały  lub  okresowy,
  • w jego przebiegu mogą następować okresy ustąpienia dolegliwości lub ich zaostrzenie (nasilenie).

Więcej informacji na temat ubezpieczeń podróżnych, tego jak powinny być skalkulowane i co trzeba brać pod uwagę wykupując ubezpieczenie na podróż znajdziecie Państwo w ogólnym opisie na temat ubezpieczeń.

 

Magdalena Nowakowska
Dyrektor działu sprzedaży

 

Potrzebujesz więcej informacji?
Zapraszamy do kontaktu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz