Wjazd na teren Federacji Rosyjskiej wymaga posiadania przez obywateli RP stosownej wizy do Rosji. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego lub określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu, natomiast zwłaszcza przy ubieganiu się o wizy biznesowe warto posiadać potwierdzoną rezerwację lotniczą na tam i powrót. Obowiązkowo natomiast należy posiadać ubezpieczenie KL i NNW, co jest rzadko spotykane w przypadku innych krajów objętych obowiązkiem wizowym. Suma ubezpieczenia KL musi opiewać na minimum 30 tys. euro.

wizy do Rosji

Brak obowiązku posiadania wizy dotyczy jedynie przejazdów tranzytowych przez terytorium Rosji, jeśli dalsza podróż odbywa się w ciągu 24 godzin od chwili przybycia. Należy w tym przypadku posiadać dokumenty uprawniające do wjazdu do państwa docelowego oraz bilet lotniczy z potwierdzoną data wylotu z rosyjskiego przesiadkowego portu lotniczego. Pasażerowie tacy nie mogą opuszczać terenu portu lotniczego, chyba że posiadają stosowne zezwolenie właściwych władz granicznych.

Także uczestnicy zorganizowanych wycieczek turystycznych (rejsów), przybywający do portu w Sankt Petersburgu na promach, posiadających zezwolenie na wykonywanie przewozów pasażerskich lub na statkach wycieczkowych, są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy, jeśli przebywają na terenie Rosji do 72 godzin oraz mieszkają na promie (statku) lub w innym miejscu wskazanym w programie. Muszą posiadać ważne paszporty, a po zejściu na ląd mogą poruszać się tylko po miejscach określonych w programie wycieczki.  Wszelkie inne pobyty na terytorium Rosji wymagają stosownych wiz.

Województwo dolnośląskie podlega w ramach załatwiania wszelkich formalności wizowych pod Konsulat Generalny Rosji w Poznaniu. Za dopłatą możliwe jest kierowanie dokumentów do Warszawy.

 

 

Godziny urzędowanie Konsulatu w Poznaniu:

 • Poniedziałek, środa, piątek: 08.30 – 12.30

Jak uzyskać biznesowe wizy do Rosji

WYMAGANE DOKUMENTY

 • paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty końcowej wizy, musi posiadać 2 wolne strony
 • aktualna fotografia kolorowa biometryczna – format 3,5 cm x 4,5 cm, en face, jasne tło
 • wniosek wizowy wypełniony na komputerze, podpisany czarnym długopisem, wydrukowany bez skalowania (zapisać hasło do wniosku!)
 • ubezpieczenie KL za granicą – min. suma kosztów leczenia powinna wynosić 30 000 EUR; zakres terytorialny ubezpieczenia – cały świat
 • zaproszenie od właściwego zapraszającego organu rosyjskiego (Ministerstwa Spraw Zagranicznych FR lub zaproszenie od firmy na papierze firmowym)

CZAS OCZEKIWANIA

 • Tryb zwykły: 7 – 9 dni roboczych
 • Tryb ekspresowy: 3 – 6 dni roboczych

W przypadku ubiegania się o otrzymanie poparcia wizowego  (zaproszenia) za naszym pośrednictwem + 15 dni.

 

 

UWAGI

 • Ważność wizy – wiza wydawana jest na daty ściśle określone we wniosku i pokrywające się z datami ubezpieczenia KL.

Nasze usługi pośrednictwa wizowego obejmują:

 • informację dotyczącą warunków uzyskania i wykaz niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy do Rosji,
 • pomoc w wypełnieniu wniosków wizowych oraz, w razie konieczności, innych dokumentów,
 • dostarczenie i złożenie kompletu dokumentów wizowych do konsulatu,
 • odbiór paszportu z wizą z konsulatu i przekazanie go do klienta na wskazany adres,
 • w razie konieczności osobistego stawiennictwa w konsulacie – umówienie terminu spotkania.

Oferta dodatkowa

Dodatkowo, Klientom korzystającym z usług pośrednictwa wizowego oferujemy korzystne warunki zorganizowania wyjazdu i pobytu w wybranym kraju. Za pośrednictwem Bissole Business Travel możecie Państwo skorzystać z:

Zachęcamy jednocześnie do subskrybowania naszego newslettera. Każdy subskrybent otrzymuje od nas powitalny voucher na kwotę 100 złotych, którą wydać może na wybrane usługi Bissole.