Zapytaj o ofertę: +48 71 712 39 26, telefon alarmowy (tylko dla Klientów): +48 665 888 901 info@bissole.pl | Zapisz się do newslettera

Zabezpiecz swoją podróż służbową

Umbrellas line-up across the sky

Bissole Business Travel, jako ekspert w obsłudze podróży służbowych, wprowadziło do oferowanych przez siebie usług nowy produkt firmy ERV skierowany do biznesu „Ubezpieczenie kosztów rezygnacji business”. To odpowiedź firmy ERV na pojawiające się często niespodziewane sytuacje powodujące niemożność uczestnictwa w zaplanowanych wcześniej podróżach i spotkaniach służbowych, spowodowane zarówno zdrowiem samego podróżnego, jak sytuacjami służbowymi niezależnymi od pracodawcy.

Ochronie mogą podlegać praktycznie wszystkie elementy podróży.

ub01 Bilety lotnicze na połączenia krajowe i międzynarodowe
ub02 Bilety kolejowe, autokarowe i promowe w komunikacji międzynarodowej
ub03 Rezerwacje hotelowe
ub04 Uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i kursach
ub05 UBEZPIECZENIE ZWRACA PONIESIONE KOSZTY DO WYSOKOŚCI 20 000 ZŁOTYCH

Rezygnacja z podróży osoby delegowanej może być spowodowana m.in.

 • śmiercią osoby oddelegowanej lub jego krewnego,
 • nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem osoby oddelegowanej lub jej krewnego,
 • ciążą i jej powikłaniami,
 • transplantacją tkanki lub narządów,
 • szkodą w mieniu osoby delegowanej lub pracodawcy,
 • kradzieżą dokumentów potrzebnych do podróży (np.: wiza, paszport),
 • egzaminem poprawkowym osoby delegowanej,
 • kontrolą ze strony ZUS, US oraz innych instytucji państwowych, podczas których wymagana jest obecność osoby delegowanej w firmie,
 • nieobecnością innego pracownika, wiążąca się z koniecznością zastąpienia go przez osobę delegowaną,
 • odwołaniem spotkania biznesowego przez ubezpieczonego lub jego kontrahenta,
 • zwolnieniem osoby delegowanej z pracy przez ubezpieczonego lub wypowiedzenie stosunku pracy przez osobę delegowaną.

Składka ubezpieczeniowa wynosi zaledwie 5% sumy ubezpieczenia. Maksymalna suma ubezpieczenia, a tym samym maksymalna odpowiedzialność ubezpieczyciela to 20.000zł.

Samo ubezpieczenie możne być zawarte w naszym biurze przez Firmę na rzecz danego pracownika, odbywającego podróż służbową (lub też osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą) w momencie:

 • w dniu rezerwacji biletu/ hotelu/ szkolenia/ kursu jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni,
 • do 7 dni od rezerwacji biletu/ hotelu/ szkolenia/ kursu, jeżeli do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, pod warunkiem opłaty składki. Swoim zakresem terytorialnym obejmuje cały świat.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji business jest dostępne tylko w wyspecjalizowanych punktach, takich jak biuro Bissole. Pełna informacja dotycząca tej formy ubezpieczenia zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Rezygnacji Business oraz w naszym biurze.

Jeśli wybierasz się w ważną podróż służbową – zabezpiecz ją przez niespodziewanymi zdarzeniami!