Bissole Business Travel, jako ekspert w obsłudze podróży służbowych, oferuje i rekomenduje produkt firmy ERGO Ubezpieczenia Podróży (dawne ERV) skierowany do biznesu „Ubezpieczenie kosztów rezygnacji business”. To odpowiedź firmy ERGO na pojawiające się często niespodziewane sytuacje powodujące niemożność uczestnictwa w zaplanowanych wcześniej podróżach i spotkaniach służbowych, spowodowane zarówno zdrowiem samego podróżnego, jak sytuacjami służbowymi niezależnymi od pracodawcy. EGRO zwraca poniesione przez Ubezpieczonego (pracodawcę) koszty w związku z odwołaniem podróży służbowej osoby delegowanej przed jej rozpoczęciem.

 

Ochronie mogą podlegać praktycznie wszystkie elementy podróży.

ub01 Bilety lotnicze na połączenia krajowe i międzynarodowe
ub02 Bilety kolejowe, autokarowe i promowe w komunikacji międzynarodowej
ub03 Rezerwacje hotelowe
ub04 Uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i kursach
ub05 UBEZPIECZENIE ZWRACA PONIESIONE KOSZTY DO WYSOKOŚCI 20 000 ZŁOTYCH

 

Rezygnacja z podróży osoby delegowanej może być spowodowana m.in.

 • śmiercią osoby oddelegowanej lub jego krewnego,
 • nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem osoby oddelegowanej lub jej krewnego,
 • ciążą i jej powikłaniami,
 • transplantacją tkanki lub narządów,
 • szkodą w mieniu osoby delegowanej lub pracodawcy,
 • kradzieżą dokumentów potrzebnych do podróży (np.: wiza, paszport),
 • egzaminem poprawkowym osoby delegowanej,
 • kontrolą ze strony ZUS, US oraz innych instytucji państwowych, podczas których wymagana jest obecność osoby delegowanej w firmie,
 • nieobecnością innego pracownika, wiążąca się z koniecznością zastąpienia go przez osobę delegowaną,
 • odwołaniem spotkania biznesowego przez ubezpieczonego lub jego kontrahenta,
 • zwolnieniem osoby delegowanej z pracy przez ubezpieczonego lub wypowiedzenie stosunku pracy przez osobę delegowaną.

 

Składka ubezpieczeniowa wynosi zaledwie 5% sumy ubezpieczenia. Maksymalna suma ubezpieczenia, a tym samym maksymalna odpowiedzialność ubezpieczyciela to 20.000zł.

WAŻNE:

 • brak udziału własnego – ERGO zwraca 100% poniesionych kosztów odwołania podróży służbowej
 • zakres ubezpieczenie obejmuje następstwa chorób przewlekłych
 • rekomendujemy uzupełnienie Ubezpieczenia Rezygnacji Business ubezpieczeniem osoby delegowanej krótkoterminowym ubezpieczeniem podróży

 

 

Samo ubezpieczenie możne być zawarte w naszym biurze przez Firmę na rzecz danego pracownika, odbywającego podróż służbową (lub też osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą) w momencie:

 • w dniu rezerwacji biletu/ hotelu/ szkolenia/ kursu jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni,
 • do 7 dni od rezerwacji biletu/ hotelu/ szkolenia/ kursu, jeżeli do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni.

 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, pod warunkiem opłaty składki. Swoim zakresem terytorialnym obejmuje cały świat.

 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji business jest dostępne tylko w wyspecjalizowanych punktach, takich jak biuro Bissole. Pełna informacja dotycząca tej formy ubezpieczenia zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Rezygnacji Business oraz w naszym biurze.

 

Jeśli wybierasz się w ważną podróż służbową – zabezpiecz ją przez niespodziewanymi zdarzeniami!