REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW TURYSTYCZNYCH EMITOWANYCH PRZEZ BISSOLE BUSINESS TRAVEL

  1. Niniejszy voucher upoważnia do zakupu wybranych przez klienta ofert turystycznych touroperatorów dostępnych w ofercie Bissole Business Travel.
  2. Realizacja vouchera powinna nastąpić przed upływem terminu ważności określonego na druku vouchera i nie podlega on przedłużeniu.
  3. Kwota, na którą opiewa voucher, nie może być wymieniona na gotówkę. Klient przy dokonywaniu rezerwacji wybranej przez siebie oferty przekazuje voucher do rozliczenia do Bissole. Jeśli kwota wybranych świadczeń przekracza wartość podaną na voucherze, wówczas klient zobowiązany jest dopłacić tę różnicę gotówką, kartą lub przelewem. Jeśli natomiast wartość wybranej przez klienta oferty jest niższa niż wartość na jaką opiewa voucher, wówczas klientowi nie przysługuje zwrot różnicy tych kwot.
  4. Aby zrealizować voucher Klient powinien najpierw skontaktować się z biurem Bissole i poinformować o chęci realizacji. Biuro Bissole przygotuje propozycje dla Klienta zgodnie z zamówieniem i dokonuje w imieniu Klienta rezerwacji na wybraną ofertę.
  5. Po dokonaniu wyboru oferty i jej rezerwacji klient przekazuje voucher do biura Bissole do rozliczenia oraz dopłaca w wybrany sposób brakującą różnicę.
  6. Wszelkich informacji szczegółowych na temat ofert udziela personel biura.

Kontakt:

Renata Fiałkowska

Specjalista d\s turystyki

Kom: +48 781 799 990

Tel: +48 71 341 86 58

e-mail: renata.fialkowska@bissole.pl