Ubezpieczenie turystyczne to specjalny rodzaj polisy, której zadaniem jest zabezpieczenie podróżnego w czasie wyjazdu, w tym także zagranicznego. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie sprawi, że w sytuacji nagłej choroby albo wypadku podczas wyjazdu nie będziesz martwić się o wydatki na leczenie oraz związane z tym procedury. Ubezpieczenie turystyczne to w porównaniu z całościowymi kosztami wyjazdu niewielki wydatek, który jednak w przypadku zdarzenia losowego może uchronić podróżnego przed bardzo kosztownymi konsekwencjami.

Korzystając z pomocy doświadczonych agentów Bissole Business Travel wybierzesz polisę turystyczną najlepiej dostosowaną do swoich potrzeb.

Ubezpieczenie turystyczne, w zależności od wariantu, najczęściej obejmuje takie obszary, jak:

01.

Koszty leczenia oraz pakiet Assistance

02.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

03.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

04.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz np. sprzętu sportowego

W zależności od firmy ubezpieczeniowej zakres ubezpieczenia i świadczeń, na które można liczyć, bywają bardzo różne. Dlatego już na etapie wyboru polisy trzeba dokładnie przeanalizować zapisy dotyczące każdej z ofert.

Eksperci Bissole Business Travel skutecznie doradzą i wyjaśnią skomplikowane zapisy i wytłumaczą procedury związane z realizacją polisy. Taka wiedza pomoże Ci wybrać najlepszy wariant ubezpieczenia – nie przepłacisz za zbędne opcje, ale jednocześnie zagwarantowana zostanie ochrona we wskazanym przez Ciebie zakresie.

Zapamiętaj

Wybierając polisę, nie kieruj się tylko jej ceną, ale zwróć uwagę na gwarantowane sumy świadczeń oraz zakres ochrony, jaki będzie ci przysługiwał.

Każdy z klientów może mieć inne priorytety, dlatego agenci Bissole przygotowują oferty indywidualnie, przeszukując szeroką bazę dostępnych propozycji.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania i wątpliwości dotyczące ubezpieczenia turystycznego.

Kiedy należy wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne należy wykupić na cały okres wyjazdu, pamiętając przy tym, aby obejmowało ono pełną dobę wyjazdu oraz powrotu. Da Ci to ochronę również w trakcie podróży do i z docelowego miejsca.

Pamiętaj przy tym, że firmy ubezpieczeniowe w takich przypadkach mogą zakładać krótką karencję. Jeśli więc wyjeżdżasz np. we wtorek upewnij się czy ubezpieczenie wykupione w poniedziałek zacznie już działać.

Warto wiedzieć, że polisę możesz wykupić nawet po rozpoczęciu podróży. Wtedy jednak musisz pamiętać o tym, że ochrona będzie aktywna najczęściej dopiero od trzeciego dnia po złożeniu wniosku i opłaceniu składki (to także należy dokładnie sprawdzić w warunkach ubezpieczenia).

Jeśli zapłacisz za składkę przelewem, ważna będzie data zaksięgowania transakcji. Jeżeli więc zdecydujesz się na zakup polisy po wypadku, albo kiedy już będziesz chory, nie będziesz mógł liczyć na wypłatę świadczenia.

Co zawiera ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie w wersji podstawowej gwarantuje zwrot poniesionych kosztów leczenia i wypłatę odszkodowania, a także ubezpieczenie bagażu. Od wysokości składki i wybranego wariantu zależy jednak maksymalna wysokość kosztów pokrywanych przez ubezpieczyciela oraz jak w praktyce będzie wyglądało ich rozliczenie.

Wybierając ubezpieczenie, zwróć więc uwagę czy zakłada ono jedynie zwrot kosztów już po powrocie do kraju (to oznacza, że np. za udzielenie pomocy albo hospitalizację będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni, a dopiero po dopełnieniu formalności otrzymasz zwrot pieniędzy), czy też wydatki od razu pokrywa ubezpieczyciel.

Pamiętaj też, że leczenie za granicą może być bardzo drogie, dlatego często wariant podstawowy (tzw. ekonomiczny) pokrywający np. 20 tys. euro w przypadku kosztów leczenia może być zdecydowanie za mały. Przy wyborze polisy warto sprawdzić, o ile droższy będzie wariant z wyższą sumą gwarantowaną.

Koszt leczenia zależy jest m.in. od wybranego kraju. Na terenie Unii Europejskiej drobny zakres usług realizowanych w szpitalach publicznych zrefunduje Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach karty Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jednak już poza Unią Europejską nie można na to liczyć. Warto też pamiętać, że prywatne placówki potrafią być kilkanaście razy droższe niż publiczne.

Przykładowe koszty świadczeń w różnych krajach

Włochy:

500-900 EUR – uraz narciarski, stłuczenie nogi bez złamania (wizyta w klinice ortopedycznej, prześwietlenie, orteza)

1000-1 500 EUR – uraz narciarski ze złamaniem ręki (wizyta w klinice, prześwietlenie, gips)

Niemcy:

500 EUR – skręcenie kostki (wizyta w szpitalu, prześwietlenie, założenie ortezy)

25 000 EUR – wypadek komunikacyjny z urazem głowy i urazem wielonarządowym

Egipt

600 EUR-1000 EUR – zatrucie pokarmowe u dziecka (2 dni hospitalizacji)

18 000 EUR – choroba dekompresyjna po nurkowaniu (terapia w komorze hiperbarycznej)

USA

500-1 000 USD – infekcja z gorączką u dziecka (wizyta domowa pediatry)

6 000 USD – wypadek na rowerze, podejrzenie złamania nogi

(źródło: Generali)

Wyjeżdżając do krajów, w których koszty leczenia są wyjątkowo wysokie (jak np. Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia), warto pomyśleć o opcji bez sumy gwarantowanej (w takim przypadku z polisy opłacane są wszystkie koszty leczenia, bez rozróżnienia czy limitu).

Jakie elementy dodatkowe warto zawrzeć w ubezpieczeniu turystycznym?

W zależności od ubezpieczyciela i wybranego wariantu polisy podróżny może wykupić różnego rodzaju świadczenia dodatkowe. Najczęściej wybierane i najbardziej przydatne to m.in. ubezpieczanie:

Jak działa ubezpieczenie bagażu w ramach polisy turystycznej?

W razie zniszczenia, zgubienia lub kradzieży bagażu ubezpieczony otrzyma rekompensatę za utracone rzeczy. Szczegóły jednak tu także mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela.

Bagaż może być ubezpieczony na wypadek jego utraty i zniszczenia, ale też opóźnienia w dostarczeniu do docelowego miejsca podróży (jest to szczególnie przydatne np. w przypadku lotów przesiadkowych). Ochroną objęte mogą być zarówno walizki, nesesery, torby, plecaki wraz z zawartością.

Planując uprawianie sportów, warto rozszerzyć zakres ubezpieczenia bagażu na wypadek utraty, kradzieży lub zniszczenia sprzętu sportowego. Dzięki temu otrzymasz rekompensatę np. za narty, rower czy deskę snowboardową. Ubezpieczyciele oferują też objęcie ochroną przenośnego sprzętu elektronicznego, np. sprzętu komputerowego, fotograficznego, audio-wideo.

Sporty ekstremalne a ubezpieczenie turystyczne

Sporty ekstremalne traktowane są przez ubezpieczycieli jako stwarzające dodatkowe ryzyko. Dlatego oferty pokrywające zdarzenia związane z uprawianiem sportów ekstremalnych z reguły są droższe. Dlatego, jeśli w czasie wyjazdu planujesz uprawiać jakąkolwiek aktywność fizyczną, powinieneś dokładnie sprawdzić, czy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wymaga w tym przypadku rozszerzenia ochrony. Informacji najlepiej jest szukać w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) towarzystwa.

Ponieważ definicje sportów ekstremalnych w zależności od ubezpieczyciela mogą się różnić, przy wyborze konkretnej opcji warto zdać się na doświadczenie agentów Bissole. Najczęściej na liście znaleźć można np. szybownictwo, wspinaczkę wysokogórską, skoki ze spadochronem, kajakarstwo górskie, rafting, nurkowanie na zatrzymanym oddechu (freediving), nurkowanie wrakowe i jaskiniowe czy też freeride, kolarstwo górskie oraz downhill. Dodatkowo za sport wysokiego ryzyka uznaje się też np. udział w polowaniach na zwierzęta oraz uczestniczenie w wyprawach survivalowych.

Warto zapamiętać, że osobnymi grupami są sporty uprawiane wyczynowo i zawodowo, które mogą wymagać ubezpieczenia spoza zakresu polisy turystycznej.

Czy ubezpieczenie turystyczne pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych?

Wybierając polisę i porównując ceny różnych ofert, warto zwrócić uwagę na to, czy ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty leczenia w przypadku choroby przewlekłej. To bardzo istotne, ponieważ zatajenie tego rodzaju schorzenia przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej sprawi, że ubezpieczony nie otrzyma świadczenia. Tak samo stanie się, jeśli podróżny nie wiedział, że ma chorobę przewlekłą, a w trakcie podróży nasiliły się jej objawy.

Warto więc dokładnie sprawdzić, jak definiowana jest w danej polisie choroba przewlekła i jaką sumę ubezpieczenia przewidział w tym wypadku ubezpieczyciel. Wśród najczęściej wymienianych są: 

Nowotwory

Cukrzyca

Otyłość

Padaczka

Stwardnienie rozsiane

Choroby układu krążenia i układu oddechowego

UWAGA: Zanim kupisz ubezpieczenie, przeczytaj OWU. Zapoznaj się szczególnie z definicjami oraz z wyłączeniami ochrony!

EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli dokument unijny, który potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w każdym państwie UE lub EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu). Nie skorzystasz więc z niego poza Wspólnotą.

EKUZ otrzymasz (zawsze za darmo), jeśli masz prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce, czyli jeśli jesteś:

 • osobą ubezpieczoną (np. pracującą lub na emeryturze),
 • osobą nieubezpieczoną, która ma prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Zakres świadczeń realizowanych w ramach EKUZ jest jednak ograniczony, ponieważ masz prawo tylko do leczenia:

 •  niezbędnego i nieplanowanego,
 •  w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
 •  na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to korzystając z EKUZ też za nią zapłacisz).

Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje o wiele szarszy zakres świadczeń, dlatego wyjeżdżając za granicę warto rozważyć jego wykupienie.

Czy ubezpieczanie turystyczne pokrywa koszty związane z zachorowaniem na Covid-19?

Pandemia Covid-19 sprawiła, że coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych wprowadziło do swojej oferty możliwość pokrycia kosztów związanych z leczeniem chorób wywołanych zakażeniem koronawirusem. Oferty części ubezpieczycieli zostały rozszerzone np. o ochronę w zakresie pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia ubezpieczonego, poniesionych w związku z przedłużeniem pobytu w hotelu lub koniecznością zmiany hotelu. Chodzi o koszty związane z obowiązkową kwarantanną lub izolacją.

Wyjeżdżając na wakacje warto pamiętać, że zagrożenie związane z Covid-19 to nie tylko koszty leczenia, ale też te związane np. z zakwaterowaniem pozostałych członków rodziny w przypadku choroby.

Oferta towarzystw ubezpieczeniowych związana z Covid-19 zmienia się dynamicznie i może różnić się w zależności od wybranego kraju, dlatego wybierając polisę wakacyjną warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia agentów Bissole.

Skontaktuj się z Bissole Business Travel i zapytaj o ofertę ubezpieczenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Bissole Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 95/1U

50-442 Wrocław

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:00 – 17:00

Lub wyślij formularz:

  Jakiego typu ubezpieczenia potrzebujesz?*

  Imię i nazwisko*:

  E-mail*:

  Telefon*: