covid ubezpieczenie

Ubezpieczyciel SIGNAL IDUNA wprowadził do swojego ubezpieczenia „Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje” (czyli tzw. ubezpieczenia od rezygnacji) możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o koszty powstałe w wyniku rezygnacji wskutek zakażenia koronawirusem Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2.

Ubezpieczenie takie może być oczywiście zawarte zarówno w przypadku podróży turystycznych, jak i podróży biznesowych. Podstawowe informacje na temat ubezpieczeń od rezygnacji znajdziecie Państwo tutaj:

Ubezpieczenie od rezygnacji:

Dotychczas ubezpieczenie od rezygnacji Signal Iduna obejmowało 22 konkretne przypadki, z powodu których ubezpieczony mógł zrezygnować z wyjazdu i otrzymać zwrot poniesionych kosztów. W odpowiedzi na liczne pytania klientów w związku z COVID, Signal wprowadził możliwość, za dodatkową zwyżką, ubezpieczenia od rezygnacji w sytuacji, kiedy Ubezpieczony / Współuczestnik zachorują na koronawirus. Ubezpieczenie dotyczy tylko nagłego zachorowania na COVID Ubezpieczonego lub Współuczestnika.

Standardowo, sytuacje związane z epidemią lub pandemią są wykluczane w ubezpieczeniach od rezygnacji. W przypadku Signal Iduna, w wersji podstawowej ubezpieczenia, także te przyczyny są wyłączone:

W ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje z odpowiedzialności SIGNAL IDUNA wyłączona jest rezygnacja z podróży (ryzyka RG, RGF, RGH) oraz przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej (ryzyko RGS), jeśli powstała w wyniku epidemii lub pandemii.

Jest natomiast możliwość włączenia ich do ochrony po opłaceniu dodatkowej składki (zwyżka CV):

1) do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rezygnacji z podróży (RG, RGF, RGH) lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (RGS) włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu:
– Epidemii Choroby Zakaźnej Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,
– Pandemii Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,
w sytuacji nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną;
2) do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rezygnacji z podróży (RG, RGF) – jeśli obejmują one także przelot, włączone są koszty rezygnacji  wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu wystąpienia temperatury równej lub
wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami.

Ubezpieczenie KL i NNW:

Bardzo ważna jest odpowiedź na pytanie „Czy ubezpieczenie obejmuje zachorowania na COVID-19?” .
W ubezpieczeniach turystycznych „Bezpieczne Podróże” Signal Iduna obezjmujących koszty leczenia i nieszczęśliwe wypadki objęte ochroną koszty leczenia spowodowane przez koronawirusy SARS-CoV-1, SARS-CoV-2.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże od 8.05.2020 Signal Iduna świadczy ochronę z tytułu kosztów leczenia spowodowanych przez koronawirusy SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 z ich mutacjami w tym zachorowania na COVID-19 do wysokości sumy ubezpieczenia.
W ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże dodatkowo bezpłatnie jest przedłużona ochrona do 7 dni w zakresie kosztów leczenia i assistance w przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek epidemii choroby zakaźnej, pandemii, których początek nastąpił w trakcie pobytu Ubezpieczonego za granicą.

Potrzebujesz więcej informacji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz