Bez względu na to czy podróżujemy własnym autem czy też wynajętym wszelkie przepisy drogowe obowiązujące w danym kraju są takie same dla wszystkich. Warto więc zapoznać się chociażby z podstawowymi informacjami i przepisami w danym kraju, aby uniknąć mandatów, zwłaszcza że np. w krajach skandynawskich kary te potrafią być one bardzo wysokie.

Najważniejszą zasadą jest, że klient ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie wynajętego auta zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym go użytkuje.

Wszelkie koszty mandatów i opłat wystawionych w związku z użytkowaniem wypożyczonego pojazdu przez klienta (lub dodatkowych kierowców) muszą zostać pokryte. Najczęściej pojawiające się opłaty to:

  • mandaty i opłaty za niewłaściwe parkowanie,
  • opłaty za korzystanie z dróg,
  • opłaty za holowanie,
  • opłaty związane z nałożeniem blokady na koła,
  • mandaty lub opłaty za wykroczenia w ruchu drogowym,
  • mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości,

W sytuacji, gdy klient wynajmował auto za pośrednictwem naszego biura na podstawie voucheru i z jakiś względów nie zapłacił na miejscu wystawionych mandatów czy innych opłat, pełne rozliczenie przychodzi razem w fakturą za wynajem do naszego biura i jest w całości refakturowane na klienta (firmę). Pamiętać przy tym należy, że jeśli otrzymany mandat albo inna kara pieniężna nie została uiszczona na miejscu, biuro rent a car dodatkowo pobierze opłatę manipulacyjną za każdy wydany mandat bądź opłatę. Koszty całościowe będą zatem wyższe niż sama kwota mandatu.
Z zasady jednak nawet jeśli auto było wynajmowane na podstawie vouchera na firmę, kwotami mandatów są obciążani już bezpośrednio osoby wynajmujące (kierowcy), są to jednak już wewnętrzne ustalenia danej firmy.

Podobnie jest w sytuacji niedotankowania zwracanego auta, co jest obowiązkiem wynajmującego. Tu także na końcowym rozliczeniu wynajmu pojawi się kwota dotankowania oraz kwota opłaty manipulacyjnej.

 

Magdalena Nowakowska
Dyrektor działu sprzedaży

Potrzebujesz więcej informacji?
Zapraszamy do kontaktu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz