USA jest bardzo popularnym kierunkiem wyjazdów indywidualnych turystycznych, jak również grupowych wyjazdów motywacyjnych, a dzięki zniesieniu wiz dla Polaków na pewno jeszcze wrośnie. Od 11 listopada 2019 r obywatele polscy zostali włączeni do programu ruchu bezwizowego i nie muszą już już posiadać wizy, aby wjechać na teren USA aby podróżować do USA w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni. W tym celu konieczne jest jedynie uzyskanie elektronicznej autoryzacji tzw. ESTA. Są jednak sytuacja, w których posiadanie tradycyjnej wizy jest nadal konieczne. Bissole świadczy pełne usługi pośrednictwa w zakresie starania się o wizę, jak również w procedurze ESTA. wizy do USA

ESTA – elektroniczna autoryzacja:

Od 11 listopada 2019r. Polacy mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz, po uzyskaniu zezwolenia wjazdu za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization – ESTA). Osoby posiadające ważne wizy B1 lub B2 mogą na ich podstawie wjeżdżać do USA bez konieczności dodatkowych formalności. Czas oczekiwania: Zwykle czas oczekiwania na odpowiedź systemu ESTA trwa do 3 dni, dlatego zaleca się aby starać się o ESTA co najmniej 72 godziny przed planowaną podróżą. Koszt: koszt uzyskania ESTA wynosi obecnie 14 USD Ważność: ESTA jest ważna na okres 2 lat i upoważnia do wielokrotnego wjazdu na teren USA, na okres nie dłuży niż 90 dni. Oficjalna strona ESTA: esta.cbp.dhs.gov Dokumenty upoważniające do wjazdu: Osoby podróżujące do USA bez wiz muszą posiadać paszport z chipem do odczytu komputerowego oraz zezwolenie wjazdu w systemie ESTA. Wyłączenia: Polacy, którzy zamierzają podróżować do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 90 dni lub planują podjąć działania wymagające innych kategorii wizowych (np. praca lub studia w Stanach Zjednoczonych) nadal muszą starać się o odpowiednią kategorię wizy według dotychczasowych procedur. Także osoby, które otrzymały odmowę w systemie ESTA, również mogą ubiegać się o wizę w Konsulacie lub Ambasadzie.

Procedura wizowa:

Jedynie amerykański urzędnik imigracyjny Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) jest uprawniony do wydania zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych i decyzji jak długo może trwać dany pobyt. Może się zdarzyć, że mimo posiadania wizy do USA (promesy) urzędnik nie wyda zgody na wjazd. Najczęstszym powodem nie udzielenia takiego pozwolenia jest naruszenie przepisów imigracyjnych podczas poprzednich pobytów lub uznanie, że rzeczywisty cel wjazdu jest sprzeczny z celem deklarowanym podczas ubiegania się o wizę. Data ważności wizy i dozwolony czas pobytu w USA to dwa różne terminy. Ważność wizy to okres od daty wydania wizy do daty upływu jej ważności, najczęściej jest to 10 lat. Zwykle w tym czasie wiza może być wykorzystana kilka razy (tzw. wiza wielokrotna). Faktyczną długość zezwolenia na pobyt w USA określa urzędnik imigracyjny w punkcie granicznym na formularzu I-94 rejestrującym wjazd i wyjazd, najczęściej jest to 180 dni, ale może też być krócej według uznania urzędnika. W celu uzyskania promesy wizowej niezbędna jest osobiste stawiennictwo na spotkanie z Konsulem. Osoby zwolnione z tego obowiązku to dzieci do lat 14 oraz osoby powyżej 80 roku życia (o ile nie otrzymały odmowy wydania promesy w ciągu ostatnich 2 lat). Zwolnione są także osoby, które Ubiegają się o nową wizę w ciągu 12 miesięcy od czasu wygaśnięcia poprzedniej wizy. Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności wizy lub zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny. Na spotkania z Konsulem można się umawiać według uznania do Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie lub Konsulatu Generalnego USA w Krakowie. Obie placówki są czynne od poniedziałku do piątku, natomiast kalendarz dostępnych terminów na spotkanie pojawia się każdorazowo po złożeniu i zatwierdzeniu dokumentów.

Jak uzyskać turystyczne i biznesowe wizy do USA

WYMAGANE DOKUMENTY W celu wypełnienia wniosku wymagane są:
 • Skan paszportu (pierwszej strony ze wszystkimi danymi)
 • Skan poprzedniej wizy do USA (jeśli była)
 • Zdjęcie w formie elektronicznej w formacie jpg –
 • Wypełniona ankieta
Na rozmowę z Konsulem trzeba ze sobą zabrać:
 • wydruk potwierdzenia daty umówionej rozmowy – po umówieniu spotkania z Konsulem
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160
 • jedno zdjęcie (które było załączane do wniosku)
 • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej 6 miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych i poprzednie paszporty z wizą (jeżeli takie osoba posiada).
 • dodatkowo można zabrać: potwierdzenia o dochodach, pisma potwierdzające zatrudnienie, rezerwację lotniczą lub hotelową w USA (jeśli jest), wszelkie inne pomocne dokumenty (np. zaproszenie z firmy amerykańskiej, list delegujący z firmy polskiej) itp.
CZAS OCZEKIWANIA
 • Tryb zwykły: możliwość umówienia na spotkanie z Konsulem w przeciągu 3-5 dni roboczych po złożeniu dokumentów. Czas oczekiwania na spotkanie z Konsulem –  zgodnie z dostępnym kalendarzem.
 • Po pozytywnej decyzji – paszport z promesą wizową przesyłany do 5 dni roboczych.
 • Tryb ekspresowy: możliwy jedynie w szczególnie udokumentowanych przypadkach.
UWAGI
 • Umówienie na spotkanie z Konsulem nie gwarantuje uzyskania promesy wizowej. Decyzję o jej przyznaniu podejmuje Konsul po osobistej rozmowie oraz na podstawie informacji zawartych w ankiecie wizowej.
 • Ważność promesy wizowej: do 10 lat według decyzji Konsula.  Teren USA należy opuścić przed końcem wydanego zezwolenia na pobyt określonego na granicy.
 • Uwaga! Posiadanie promesy wizowej nie gwarantuje wjazdu na teren USA. Jest to decyzja właściwych urzędników na lotnisku po przylocie do USA.

Nasze usługi pośrednictwa wizowego obejmują:

 • informację dotyczącą warunków uzyskania i wykaz niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy do USA,
 • pomoc w wypełnieniu wniosków wizowych oraz, w razie konieczności, innych dokumentów, w tym ESTA
 • dostarczenie i złożenie kompletu dokumentów wizowych do konsulatu,
 • umówienie terminu spotkania w konsulacie

Oferta dodatkowa

Dodatkowo, Klientom korzystającym z usług pośrednictwa wizowego oferujemy korzystne warunki zorganizowania wyjazdu i pobytu w wybranym kraju. Za pośrednictwem Bissole Business Travel możecie Państwo skorzystać z:

Zapraszamy do skorzystania z gotowych wycieczek w czasie pobytu w USA. Przykładowe programy:

Zachęcamy jednocześnie do subskrybowania naszego newslettera. Każdy subskrybent otrzymuje od nas powitalny voucher na kwotę 100 złotych, którą wydać może na wybrane usługi Bissole.