Pośrednictwo wizowe - Oferujemy pomoc w całym procesie uzyskania wizy

Za pośrednictwem Bissole Business Travel uzyskacie Państwo profesjonalną, kompleksową pomoc i doradztwo w zakresie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem wizy do każdego kraju, w którym taki dokument jest wymagany od polskich obywateli.

Oferujemy usługi przy kompletowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, wypełnieniu wniosków wizowych do wszystkich krajów, do których jest wymagana wiza dla obywateli polskich.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • indywidualna weryfikacja każdego wniosku
 • pełna informacja dotyczącą warunków uzyskania wiz do danego kraju,
 • określenie właściwej kategorii wizy (m.in. turystyczna, biznesowa, pracownicza),
 • przygotowanie wykazu niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy i pomoc w ich skompletowaniu,
 • pomoc w wypełnieniu wniosków wizowych oraz, w razie konieczności, innych dokumentów, także w wersji elektronicznej,
 • zależnie od wizy / kraju, w miarę możliwości, uiszczenie opłaty wizowej w imieniu klienta,
 • dostarczenie i złożenie kompletu dokumentów wizowych do konsulatu/ambasady,
 • odbiór paszportu z wizą z konsulatu / ambasady i przekazanie go do klienta na wskazany adres,
 • w razie konieczności osobistego stawiennictwa w konsulacie / ambasadzie – umówienie terminu spotkania oraz udzielenie wskazówek przed odbyciem rozmowy (dotyczy to w szczególności wiz do USA)
 • dodatkowe konsultacje dotyczące wyjazdu oraz możliwość skorzystania z pozostałych usług (bilety lotnicze, hotele, transfery, rent a car i in.)

Podstawowe rodzaje wiz

wiza turystyczna

upoważniająca do podróży i przebywania w danym kraju przez określony czas w celach turystycznych lub służbowych, nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy

wiza biznesowa

upoważniająca do wykonywania działań biznesowych przez określony czas w danym kraju np. prowadzenie rozmów handlowych itp.

wiza pracownicza

upoważniająca do wykonywania pracy w  danym kraju np. w ramach delegacji, prac zleconych (m.in. montaże, instalacje; serwisy)

wiza tranzytowa

wydawana zazwyczaj na okres do 5 dni, uprawniająca do przejazdu przez dany kraj do kraju docelowego

Czas oczekiwania na wizy oraz ceny

Należy zwrócić uwagę, że czas oczekiwania na wizę oraz opłaty konsularne są różne w przypadku poszczególnych krajów. Dobrą praktyką jest rozpoczęcie wszelkich czynności związanych z uzyskaniem wiz (kompletowanie dokumentów, wypełnianie wniosków) możliwie jak najwcześniej, ponieważ wiele konsulatów ma określone dni konsularne oraz godziny urzędowanie, zwykle nie pokrywające się z dniami roboczymi w ujęciu tradycyjnym (np. są to jedynie trzy dni w tygodniu w godzinach 9-12).

Dodatkowo, zwykle urzędy konsularne nie pracują w święta narodowe. Do czasu oczekiwania, określonego przez poszczególne urzędy, należy także doliczyć 1 – 2 dni robocze przeznaczone na przesłanie dokumentów (w przypadku urzędów leżących poza miejscem zamieszkania). Standardowe czasy oczekiwania na wizę podajemy na poszczególnych podstronach danych krajów.

Przepisy związane z wydawaniem wiz w poszczególnych krajach często ulegają zmianom, dlatego zawsze należy sprawdzić obowiązujące regulacje na dany moment dla poszczególnego rodzaju wizy.

Obecne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa na świecie znacznie wpłynęły na udzielanie zgody na uzyskanie wiz. W większości krajów, do których wymagane są wizy, możliwość wjazdu odbywała się tylko na podstawie wizy pracowniczej. Wiele ograniczeń dotyczyło m.in. podróżowania do USA. Dlatego, zwłaszcza obecnie, w sytuacji konieczności wyjazdu do kraju, do którego istnieje obowiązek wizowy dla obywateli Polski, prosimy o kontakt w celu sprawdzenia obowiązujących przepisów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kosztów poszczególnych wiz, wymaganych dokumentów oraz usług pośrednictwa  – zapraszamy do kontaktu.

UWAGA! w zakresie wiz do WIELKIEJ BRYTANII zajmujemy się wyłącznie wizami dla osób oddelegowanych przez firmę lub instytucję mającą siedzibę w Polsce.

Wizy do Wielkiej Brytanii

W związku z Brexitem nastąpiło kilka zmian w kwestiach przepisów pozwalających na wjazd do Wielkiej Brytanii. W przypadku mieszkańców Unii Europejskiej, dla osób wyjeżdżających w celach turystycznych, których pobyt na wyspach nie przekroczy sześciu miesięcy, wiza nie będzie wymagana. Natomiast trzeba pamiętać, że od 1 października 2021 wjazd do Wielkiej Brytanii będzie możliwy tylko z ważnym paszportem.

W przypadku wyjazdów biznesowych, w zależności od celu wyjazdu i rodzaju wykonywanej pracy na miejscu, może być już wymagane uzyskanie wizy z pozwoleniem na wjazd, która pozwoli na wykonywanie określonych obowiązków służbowych. Zasady te będą obowiązywały od 01.07.2021, dlatego ważne jest aby jeszcze przed wjazdem uzyskać odpowiednie pozwolenie. Wpływ na to, o jaki rodzaj pozwolenia powinniśmy aplikować ma również fakt, czy osoba aplikująca wyjeżdżała do Wielkiej Brytanii w 2020 roku w tym samym celu co obecny, czy nie. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny i wszystkie dokumenty powinny być indywidualnie weryfikowane przed wyjazdem do UK.

UWAGA:

Pośredniczymy w procesie uzyskania wiz do UK wyłącznie dla osób podróżujących służbowo. Nie świadczymy usług pośrednictwa wizowego dla osób udających się indywidualnie do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych.

 

Podstawowe informacje dotyczące uzyskania wizy biznesowej (służbowej) do najbardziej popularnych krajów:

 • Wizy do Arabii Saudyjskiej
  Czas oczekiwania: tryb zwykły: 5-10 dni, tryb ekspresowy: 2-5 dni.
 • Wizy do Chin
  Czas oczekiwania: tryb zwykły: 7 – 10 dni, tryb ekspresowy: 3 – 5 dni.
 • Wizy do Indii
  Czas oczekiwania: tryb zwykły około 10 dni.
 • Wizy do Kazachstanu
  Czas oczekiwania: tryb zwykły: 5 – 10 dni.
 • Wizy do Rosji
  Czas oczekiwania: tryb zwykły: 7-9 dni roboczych, tryb ekspresowy: 3–6 dni roboczych.
 • Wizy do USA
  Czas oczekiwania:
 • ESTA:około 3 dni od daty złożenia i opłacenia wniosku elektronicznego
 • Tryb zwykły: możliwość umówienia na spotkanie z Konsulem w przeciągu 3-5 dni roboczych po złożeniu dokumentów. Czas oczekiwania na spotkanie z Konsulem – zgodnie z dostępnym kalendarzem.
 • Po pozytywnej decyzji – paszport z promesą wizową przesyłany do 5 dni roboczych.
 • Tryb ekspresowy: możliwy jedynie w szczególnie udokumentowanych przypadkach.
 • Wizy do Australii
  Nie ma ogólnie określonego czasu oczekiwania

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy do biura.
rezerwacje@bissole.pl
Tel. +48 71 3418658

 

Możesz też skorzystać z naszego formularza:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości