Pośrednictwo wizowe – skorzystaj z pomocy Bissole na każdym etapie procesu wizowego

Korzystając z usług Bissole Business Travel otrzymasz profesjonalne i kompleksowe wsparcie w zakresie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem wizy do wybranych krajów. Eksperci Bissole pomogą ci zarówno na początku procesu wizowego, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, jak i przy kompletowaniu i składaniu niezbędnych dokumentów. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy pomóc.

Wiza to dokument zezwalający cudzoziemcom na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa. Wystawiają ją przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne danego kraju. Przepisy wizowe są bardzo różnorodne w zależności od kraju i dodatkowo co jakiś czas się zmieniają. Bywa, że same wnioski wizowe zawierają bardzo szczegółowe pytania oraz istnieje konieczność złożenia dodatkowych, specyficznych dokumentów. Dla kogoś, kto zwłaszcza robi to po raz pierwszy, procedura wizowa może być dość stresująca i łatwo o pomyłkę. Tym bardziej, że dokumenty są w języku angielskim więc bez jego znajomości uzupełnianie i kompletowanie dokumentów staje się szczególnie trudne. Dlatego starając się o wizę, warto współpracować z doświadczonym i profesjonalnym partnerem. To skuteczny sposób na skrócenie czasu potrzebnego na otrzymanie wizy, ale także na zmniejszenie stresu związanego z całym procesem. 

Wiza krok po kroku. Tak pomagamy naszym klientom

Bissole oferuje przede wszystkim wsparcie przy kompletowaniu i wypełnianiu wszelkich niezbędnych dokumentów. W szczególności nasze usługi obejmują takie działania, jak: 

 • indywidualna weryfikacja każdego wniosku, 
 • zebranie i przekazanie pełnej informacji na temat warunków uzyskania wiz do danego kraju, 
 • określenie właściwej kategorii wizy (m.in. turystyczna, biznesowa, pracownicza), 
 • przygotowanie wykazu niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy i pomoc w ich skompletowaniu, 
 • pomoc w wypełnieniu wniosków wizowych oraz, w razie konieczności, innych dokumentów, także w wersji elektronicznej, 
 • zależnie od wizy / kraju, w miarę możliwości, uiszczenie opłaty wizowej w imieniu klienta, 
 • dostarczenie i złożenie kompletu dokumentów wizowych do konsulatu/ambasady, 
 • odbiór paszportu z wizą z konsulatu / ambasady i przekazanie go do klienta na wskazany adres, 
 • w razie konieczności osobistego stawiennictwa w konsulacie / ambasadzie – umówienie terminu spotkania oraz udzielenie wskazówek przed rozmową z urzędnikiem (dotyczy to w szczególności wiz do USA), 
 • dodatkowe konsultacje dotyczące wyjazdu oraz możliwość skorzystania z pozostałych usług Bissole Business Travel (bilety lotnicze, hotele, transfery, wypożyczenie samochodu i in.) 

Wizy dla Polaków oraz rezydentów

Do większości Państw świata Polacy mogą jeździć bez wizy. Nadal są jednak kraje (głównie w Afryce i Azji), w przypadku których taki dokument jest wymagany. Polaków obowiązują wizy m.in. do takich państw jak Indie, Mongolia, Chiny, Tajlandia, USA, Australia czy Arabia Saudyjska. W każdym z tych przypadków eksperci Bissole pomogą ci dopełnić wszelkich formalności 

Uwaga! Bissole nie świadczy usług wizowych w przypadku wizy emigracyjnej do USA, a także wizy do Wielkiej Brytanii, Nigerii, Kazachstanu i do Wybrzeża Kości Słoniowej.   

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wizy dla obywateli Ukrainy do USA i Kanady, prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym konsulatem lub ambasadą. 

Ambasada Kanady w Warszawie
J. Matejki 1/5
00-481 Warszawa 
Numer telefonu: (+48) 22 584 3100 

Informacje na temat regulacji dla obywateli Ukrainy dostępne na stronie Ambasady. 

Ambasada USA w Warszawie 
Aleje Ujazdowskie 29/31 
00 – 540 Warszawa 
Numer telefonu: (+48) 22 504 2000 

Informacje na temat regulacji dla obywateli Ukrainy dostępne na stronie Ambasady. 

Bissole Business Travel świadczy usługi jedynie dla rezydentów
i obywateli Polski (aplikant musi posiadać kartę stałego pobytu).  

Podstawowe rodzaje wiz

Ze względu na cel i charakter podróży wizy można podzielić na następujące rodzaje: 

01.

Wiza turystyczna

upoważnia do podróży i przebywania w danym kraju przez określony czas w celach turystycznych lub służbowych, niezwiązanych jednak bezpośrednio z wykonywaniem pracy; 

02.

Wiza biznesowa

upoważnia do wykonywania działań biznesowych przez określony czas w danym kraju (przypadek ten dotyczy np. prowadzenia rozmów handlowych itp.) 

03.

Wiza tranzytowa

wydawana zazwyczaj na okres do 5 dni, uprawnia do przejazdu przez dany kraj do kraju docelowego.

Jak długo czeka się na wizę?

Czas oczekiwania na wizę oraz opłaty konsularne są różne w przypadku poszczególnych krajów. Dobrą praktyką jest rozpoczęcie wszelkich czynności związanych z uzyskaniem wiz (kompletowanie dokumentów, wypełnianie wniosków) możliwie jak najwcześniej, ponieważ wiele konsulatów ma określone dni konsularne oraz godziny urzędowania, często niepokrywające się z tradycyjnie rozumianymi dniami roboczymi (np. są to jedynie trzy dni w tygodniu w godzinach 9-12). 

Dodatkowo, zwykle urzędy konsularne nie pracują w święta narodowe. Do czasu oczekiwania, określonego przez poszczególne urzędy należy także doliczyć 1 – 2 dni robocze przeznaczone na przesłanie dokumentów (w przypadku urzędów leżących poza miejscem zamieszkania osoby aplikującej o wizę).  

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kosztów poszczególnych wiz, wymaganych dokumentów oraz usług pośrednictwa  – zapraszamy do kontaktu. 

Najczęściej zadawane pytania FAQ:

E-wiza to elektroniczne pozwolenie na podróż. Jest łatwiejsza do uzyskania, ponieważ sam proces wizowy jest dużo szybszy. Koszty w większości przypadków też są niższe.  

Wizy konsularne są wydawane w ambasadzie danego kraju. W wielu przypadkach konieczna jest osobista wizyta w ambasadzie w celu np. złożenia odcisków palców.  

W Europie bez problemu możemy podróżować z dowodem osobistym, na dalsze kierunki konieczny jest paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty rozpoczęcia lub zakończenia podróży.  

W zależności od rodzaju wizy i kraju, którego dotyczy, czas oczekiwania może wynieść od 3 do 14 dni roboczych (w przypadku bardziej skomplikowanych wiz).  

To zależy od wymagań danego kraju. Jeżeli aplikujesz o wizę konsularną do Chin czy USA, będziesz musiał stawić się osobiście na spotkaniu.  

W przypadku e-wiz wszystkie formalności mogą być załatwione online. W przypadku wiz konsularnych konieczne jest przesłanie oryginalnych dokumentów do biura lub wizyta w konsulacie.  

Niestety nie. Bissole pośredniczy w procesie wizowania do innych krajów z Polski. Nie pośredniczymy w legalizacji pobytu w Polsce.  

Podstawowe informacje dotyczące uzyskania wiz do najbardziej popularnych krajów:

od 2019 r. Polacy są wśród obywateli krajów, które mogą ubiegać się o Elektroniczne Pozwolenie na podróż do USA. Cały proces jest bardzo szybki i łatwy. W przeciągu 72 godzin od złożenia aplikacji otrzymujemy decyzję. ESTA jest ważna 2 lata i pozwala na pobyt na terenie Stanów do 90 dni w ciągu roku. Jeżeli aplikacja ESTA zostanie odrzucona, to nie musi oznaczać końca możliwości. Warto zaaplikować o wizę turystyczną B2.

Jest to wiza konsularna dla osób podróżujących do USA w celach biznesowych. W większości przypadków wiza jest wydawana na 10 lat. Pozwala na pobyt do 180 dni w ciągu roku. Wiza biznesowa nie pozwala na podjęcie pracy na terenie USA. Zwana również „After sale visa”. Określenie to pochodzi od pewnego rodzaju zależności biznesowej. Jeżeli polska firma sprzedała sprzęt do USA, który wymaga instalacji i utrzymania, jej pracownicy mogą się o taką wizę ubiegać, a następnie pojechać do USA na montaż urządzeń. Na spotkaniu z konsulem konieczne jest przedstawienie całej dokumentacji dotyczącej kontaktów pomiędzy firmami (umowy, „purchase order”, list delegujący, itd.)

wiza zezwalająca na wjazd do USA w celach turystycznych. Pozawala na pobyt trwający do 180 dni w roku. Od niedawna o tego rodzaju pozwolenie mogą ubiegać się m.in. osoby, które w przeszłości odwiedziły którykolwiek z krajów wpisanych przez USA na listę państw wspierających terroryzm (to np. Kuba). Zmiana została wprowadzona w 2019 roku, jednak w aplikacji ESTA nadal jest pytanie czy którykolwiek ze wspomnianych krajów (w tym Kuba) został odwiedzony przez aplikanta po 2011 roku. 

wiza otrzymywana na podstawie zaproszenia biznesowego z firmy chińskiej. Centrum Wizowe ma ściśle określone zasady co do zaproszeń – eksperci Bissole pomogą ci w przygotowaniu odpowiedniego dokumentu. Jeżeli aplikant posiadał już wizę do Chin (do 2 lat przed pandemią) istnieje możliwość aplikowania o wizę wielokrotną roczną. Konieczne jest wtedy przedstawienie kserokopii poprzedniej wizy i pieczątek wjazdu i wyjazdu z Chin.  

wiza wydawana na podstawie ważnych biletów lotniczych w obie strony i imiennych rezerwacji hotelowych na czas pobytu w Chinach.  

W obu przypadkach (zarówno aplikacji do USA jak i do Chin) agenci Bissole, po przygotowaniu dokumentacji, umawiają klientów na spotkanie w Centrum Wizowym w Warszawie. Każda osoba ubiegająca się o wizę musi się tam stawić osobiście, aby złoż odciski palców.  

Indie (e wizy) obowiązują przy wjeździe do kraju przez wybrane lotniska m.in. Ahmedabad Airport, Bengaluru Airport, Chennai Airport, Delhi Airport, Goa Airport, Mumbai Airport 

(roczna) proces wizowania może zając do 4 dni roboczych. Aplikant musi posiadać wizytówkę (konieczne do załączenia do aplikacji), zdjęcie wizowe w formacie .jpg/.pdf oraz ważny paszport.  

(30-dniowa, roczna lub 5-letnia) – podobnie jak w przypadku e-wizy biznesowej czas oczekiwania to ok. 4 dni roboczych. Do e-wizy turystycznej potrzebne będą informacje dotyczące m.in. planowanego zakwaterowania na miejscu.  

Korea (e wiza):

aplikant może ubiegać się o elektroniczne pozwolenie na podroż do Korei. Jak w przypadku innych e-wiz konieczne będzie podanie docelowego miejsca pobytu. Czas oczekiwania to około 3 dni roboczych.  

Wydawana na podstawie vouchera turystycznego (jeśli go nie posiadasz, eksperci Bissole pomogą ci w dopełnieniu formalności). Dokumenty składane są w ambasadzie w Warszawie. W przypadku ubiegania się o wizę turystyczną do Rosji konieczne jest posiadanie ważnego ubezpieczenia podróżnego na czas trwania wizy. 

Wietnam (e wiza):

czas oczekiwania to ok. 4 dni roboczych. Do e-wizy turystycznej potrzebne będą informacje dotyczące m.in. zakwaterowania na miejscu.  

proces wizowania może zająć do 4 dni roboczych.

Zapraszamy do kontaktu. Ceny, formularze i szczegółowe instrukcje będą przesłane do wszystkich osób zainteresowanych, po wcześniejszym zgłoszeniu odpowiedniego zapytania.   

Zapytaj o ofertę!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Bissole Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 95/1U

50-442 Wrocław

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:00 – 17:00

Lub wyślij formularz:

  Jakim wyjazdem jesteś zainteresowany?* (kierunek, termin, liczba osób dorosłych i dzieci, standard hotelu, rodzaj wyżywienia itd.):

  Imię i nazwisko*:

  E-mail*:

  Telefon*:

  Nowoczesny system
  do rezerwacji biletów lotniczych, hoteli i aut dla firm

  Szybkie i sprawne planowanie i zarządzanie
  podróżami służbowymi w firmie.