W przypadku podróży do Indii obywatele polscy są objęci obowiązkiem wizowym. W przypadku większości najbardziej popularnych wiz możliwe jest ubieganie się o tzw. e-wizę, ale można ubiegać się o wizę składając wnioski w konsulacie, ponieważ e – visy mają pewne ograniczenia zwłaszcza co do długości pobytu oraz możliwości wjazdu. W obu przypadkach nasze biuro świadczy usługi pośrednictwa i pomocy przy uzyskaniu wizy.

wizy do Indii

E- visa

Obecnie w formie e – visy można uzyskać:

 • wizę turystyczną : 30 – dniową, 1 – roczną i 5-letnią
 • wizę biznesową – 1-roczną
 • wizę konferencyjną – 30 – dniową
 • wizę medyczną oraz dla osoby towarzyszącej przy wyjeździe medycznym – 60 – dniową

E-visa wydawana jest w formie elektronicznej. Aplikować o e-wizę można nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 4 dni robocze przed planowaną datą lądowania w Indiach. Można się o nią ubiegać przy wyjazdach do Indii w celach turystycznych, odwiedzin bliskich czy znajomych, okazjonalnej wizyty biznesowej i podróży służbowej lub krótkotrwałego leczenia medycznego.

Posiadacze e-wizy mogą wjechać do Indii  tylko przez 25 wyznaczonych portów lotniczych: Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow , Mangalore, Mumbai, Nagpur, Pune, Tiruchirapalli, Trivadrum, Varanasi & Vishakhapatnam, oraz 5 portów: Cochin, Goa, Mangalore, Mumbai, Chennai.

E – visa turystyczna:

Zależnie od potrzeby można aplikować o wizę turystyczną 30 – dniową, 1 – roczną i 5 – letnią.

E-visa turystyczna 30 – dniowa upoważnia do dwukrotnego wjazdu na teren Indii, nie ma możliwości przedłużenia ważności tej wizy na miejscu. Wizy 1-roczne i 5 – letnie uprawniają do nieograniczonej liczny wjazdów na teren Indii, przy czym jeden pobyt nie może być dłuższy niż 90 dni. Ważność wizy rozpoczyna się od daty wpisanej na grancie wizowym, a Indie należy opuścić najpóźniej w ostatnim dniu ważności wizy. Należy także pamiętać, że wjazd na teraz Indii może nastąpić tylko przez wyznaczone porty lotnicze oraz morskie.

Wymagane dokumenty do wniosku:

 • paszport ważny minimum 6 miesięcy od planowanej daty wjazdu – scan strony z danymi osobowymi
 • paszport musi posiadać dwie puste, sąsiadujące strony na pieczątki z wizą,
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe z twarzą na wprost (3,5 x 4,5cm) – scan
 • bilet na podróż tam i powrót
 • może zostać także sprawdzone czy posiadamy „odpowiednią ilość pieniędzy na pobyt”.

Wniosek wizowy składa się z 9 stron w języku angielskim. Po wypełnieniu wniosku należy uiścić opłatę.

W przypadku wiz turystycznych 30 – dniowych cena jest zależna od sezonu, w jakim zamierzamy udać się do Indii.
Ceny wiz turystycznych wynoszą odpowiednio:

 • e-wiza 30-dniowa od kwietnia do czerwca: 10 USD
 • e-wiza 30-dniowa od lipca do marca: 25 USD
 • e-wiza roczna: 40 USD
 • e-wiza pięcioletnia: 80 USD

System dolicza także własne opłaty za transfer zależne od wybranej formy płatności.

Po otrzymaniu wizy należy ją wydrukować i zabrać dokument ze sobą.

 

E-visa biznesowa do Indii

E-wiza jest ważna przez 1 rok od daty wydania. Uprawnia on do wielokrotnego wjazdu na teren Indii, przy czym każdy z wjazdów nie może być dłuższy niż 180 dni. Dotyczą jej także przepisy związane z portami lotniczymi i morskimi, przez które może nastąpić wjazd.

Wymagane dokumenty do uzyskania e-visy biznesowej:

 • Wniosek wizowy
 • Paszport ważny co najmniej 1 rok od planowanej daty wjazdu – scan strony z danymi osobowymi
 • Paszport musi posiadać wolne dwie sąsiadujące strony na pieczęcie wizowe
 • Zdjęcie kolorowe en face o wymiarach 5cm x 5cm lub 3,5cm x 4,5cm – scan
 • Scan wizytówki służbowej
 • Opcjonalnie – można dołączyć scany pism z zaproszeniem od firm indyjskich, z którymi będą prowadzone rozmowy

Koszt e-visy biznesowej to 80 USD.

System dolicza także własne opłaty za transfer zależne od wybranej formy płatności.

Po otrzymaniu wizy należy ją wydrukować i zabrać dokument ze sobą

Wizy biznesowe pozostałe:

Wiza biznesowa dotyczy osób, które zamierzają wyjechać do Indii w celach biznesowych (spotkania/negocjacje biznesowe; podpisanie/aktualizacja umowy z firmą indyjską; kontrola produktów; kupno produktów; badanie rynku; udział w szkoleniu. W przypadków wyjazdów na targi, konferencje , sympozja wymagana są dodatkowe dokumenty. W przypadku konieczności uzyskania wizy biznesowej na dłuży okres czasu, wówczas konieczne jest złożenie dokumentów drogą tradycyjną, w konsulacie. W takiej sytuacji wymagane są następujące dokumenty:

 

 • Formularz wniosku wizowego
 • Zdjęcie kolorowe en face o wymiarach 5cm x 5cm lub 3,5cm x 4,5cm
 • Oryginał paszportu
 • Potwierdzenie biletu lub rezerwacji lotniczej w obie strony
 • Zaproszenie z firmy indyjskiej (scan lub kopia) napisane na papierze firmowym, adresowane do Ambasady Indii, napisane w języku angielskim, zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Indiach;  Zaproszenie musi być podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową;
 • Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, adresowane do Ambasady Indii w Warszawie, zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za pracownika w czasie jego pobytu w Indiach. Pismo musi być podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.

 

CZAS OCZEKIWANIA

 • Tryb zwykły: około 10 dni roboczych

Ambasada wymaga aby na minimum 2 tygodnie przed lotem aplikować o wizę.

Nasze usługi pośrednictwa wizowego obejmują:

 • informację dotyczącą warunków uzyskania i wykaz niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy do Indii,
 • pomoc w wypełnieniu wniosków wizowych oraz, w razie konieczności, innych dokumentów,
 • dostarczenie i złożenie kompletu dokumentów wizowych do serwisu konsularnego,
 • odbiór paszportu z wizą z serwisu konsularnego i przekazanie go do klienta na wskazany adres,
 • w razie konieczności osobistego stawiennictwa w ambasadzie – umówienie terminu spotkania.

Oferta dodatkowa

Dodatkowo, Klientom korzystającym z usług pośrednictwa wizowego oferujemy korzystne warunki zorganizowania wyjazdu i pobytu w wybranym kraju. Za pośrednictwem Bissole Business Travel możecie Państwo skorzystać z:

Zachęcamy jednocześnie do subskrybowania naszego newslettera. Każdy subskrybent otrzymuje od nas powitalny voucher na kwotę 100 złotych, którą wydać może na wybrane usługi Bissole.