Arabia Saudyjska jest mocno wymagająca jeśli chodzi o przepisy wizowe. Niezależnie od powodu przyjazdu do tego kraju, a co za tym idzie właściwego rodzaju wizy do Arabii Saudyjskiej, o który należy aplikować, ilość dokumentów, które trzeba przygotować jest duża i trzeba to zrobić bardzo precyzyjnie.

wizy do Arabii Saudyjskiej

Praktycznie zawsze każdy przyjeżdżający musi mieć tzw. miejscowego sponsora, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność.  Wizy turystyczne wydawane są jedynie członkom zorganizowanych i wcześniej zaakceptowanych grup, realizujących ściśle ustalony program.

Konsulat Arabii Saudyjskiej otwarty jest od poniedziałku do piątku:

 • składanie dokumentów w godz. 9.00 – 12.00
 • odbiór dokumentów w godz. 13.00 – 15.00

Zwykle konsulat jest otwarty krócej w piątki (dzień wolny w krajach arabskich) oraz w okresie Ramadanu – jest to podawane każdorazowa osobnymi komunikatami.

Życie w Arabii Saudyjskiej zdominowane jest przez islam i prawo muzułmańskie. Bardzo istotne jest aby przestrzegać wszelkich norm obyczajowych, aby nie wpaść w niepotrzebne kłopoty.  Bardzo ściśle przestrzeganym przepisem jest zakaz fotografowania saudyjskich kobiet oraz meczetów i innych obiektów o znaczeniu strategicznym lub wojskowym, budynków instytucji państwowych i ambasad. Zalecamy szczegółowe zapoznanie się z obyczajami i zakazami panującymi w Arabii Saudyjskiej przed wyjazdem do tego kraju.

 

Jak uzyskać biznesowe wizy do Arabii Saudyjskiej

WYMAGANE DOKUMENTY 

 • wniosek wizowy,
 • potwierdzenie opłaty za rejestrację wniosku,
 • paszport ważny co najmniej 12 miesięcy, min. 2 wolne strony,
 • dwie fotografie kolorowe en face o wymiarach 4,5cm x 3,5 cm, nie starsze niż 6 miesięcy,
 • zaproszenie wystawione przez saudyjską Izbę Przemysłowo-Handlową lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej,
 • kopia dokumentu rejestracji firmy saudyjskiej – jest to saudyjski KRS i jego numer musi być zgodny z numerem na zaproszeniu,
 • pismo delegujące z firmy polskiej w języku angielskim, skierowane do Konsula Arabii Saudyjskiej zawierające następujące informacje: opis działalności firmy, imię i nazwisko osoby delegowanej, stanowisko osoby delegowanej, nazwa saudyjskiej firmy zapraszającej, cel i rodzaj wizyty, daty oraz długość pobytu. Jeżeli firmą delegującą jest firma zagraniczna, pismo należy zalegalizować w Ambasadzie Królestwa Arabii Saudyjskiej w kraju, z którego pochodzi firma,
 • pismo delegujące powinno być podpisane przez osoby figurujące w aktualnym KRS. Pismo musi być zalegalizowane w lokalnym oddziale Izby Gospodarczej lub Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP,
 • bilet lotniczy na tam i powrót do/z miasta, gdzie znajduje się siedziba firmy (może być wstępna rezerwacja).

CZAS OCZEKIWANIA  

 • tryb zwykły: 5-10 dni,
 • tryb ekspresowy: 2-5 dni,

Czas przybliżony od momentu złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów

 

UWAGI

 • Bardzo istotna jest kwestia prawidłowego skonstruowania  pisma delegującego, musi ono w pełnie odpowiadać zaproszeniu strony saudyjskiej.
 • Do czasu przygotowania wizy należy także doliczyć czas na legalizację dokumentów 1-2 dni.
 • Ważność wizy jest zależna od informacji zawartych w zaproszeniu.
 • Mogą pojawić się problemy w przypadku posiadania wizy w paszporcie z niektórych krajów.

Nasze usługi pośrednictwa wizowego obejmują:

 • informację dotyczącą warunków uzyskania i wykaz niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy do Arabii Saudyjskiej,
 • pomoc w wypełnieniu wniosków wizowych oraz, w razie konieczności, innych dokumentów,
 • dostarczenie i złożenie kompletu dokumentów wizowych do konsulatu,
 • odbiór paszportu z wizą z konsulatu i przekazanie go do klienta na wskazany adres,
 • w razie konieczności osobistego stawiennictwa w konsulacie – umówienie terminu spotkania.

Oferta dodatkowa

Dodatkowo, Klientom korzystającym z usług pośrednictwa wizowego oferujemy korzystne warunki zorganizowania wyjazdu i pobytu w wybranym kraju. Za pośrednictwem Bissole Business Travel możecie Państwo skorzystać z:

Zachęcamy jednocześnie do subskrybowania naszego newslettera. Każdy subskrybent otrzymuje od nas powitalny voucher na kwotę 100 złotych, którą wydać może na wybrane usługi Bissole.