Arabia Saudyjska jest mocno wymagająca jeśli chodzi o przepisy wizowe. Niezależnie od powodu przyjazdu do tego kraju, a co za tym idzie właściwego rodzaju wizy do Arabii Saudyjskiej, o który należy aplikować, ilość dokumentów, które trzeba przygotować jest duża i trzeba to zrobić bardzo precyzyjnie.

wizy do Arabii Saudyjskiej

 

Wizy turystyczne do Arabii Saudyjskiej:

Od kilku lat zostały wprowadzone wizy turystyczne, tzw. e-visa, dedykowane zwłaszcza dla osób udających się na wydarzenia sportowe, kulturalne itp.

 

Ambasada Arabii Saudyjskiej otwarta jest od poniedziałku do piątku. Obsługa konsularna:

od poniedziałku do czwartku od godziny 9.00 do 11.30 – przyjmowanie dokumentów; od 14.00 do 15.00 – wydawanie dokumentów.

Piątek jest dniem dedykowanym dla obywateli Arabii Saudyjskiej.

 

Zwykle konsulat jest otwarty krócej w piątki (dzień wolny w krajach arabskich) oraz w okresie Ramadanu – jest to podawane każdorazowa osobnymi komunikatami.

Życie w Arabii Saudyjskiej zdominowane jest przez islam i prawo muzułmańskie. Bardzo istotne jest aby przestrzegać wszelkich norm obyczajowych, aby nie wpaść w niepotrzebne kłopoty.  Bardzo ściśle przestrzeganym przepisem jest zakaz fotografowania saudyjskich kobiet oraz meczetów i innych obiektów o znaczeniu strategicznym lub wojskowym, budynków instytucji państwowych i ambasad. Zalecamy szczegółowe zapoznanie się z obyczajami i zakazami panującymi w Arabii Saudyjskiej przed wyjazdem do tego kraju.

 

Jak uzyskać biznesowe wizy do Arabii Saudyjskiej?

WYMAGANE DOKUMENTY 

 • wniosek wizowy,
 • potwierdzenie opłaty za rejestrację wniosku,
 • paszport ważny co najmniej 12 miesięcy, min. 2 wolne strony,
 • dwie fotografie kolorowe en face o wymiarach 4,5cm x 3,5 cm, nie starsze niż 6 miesięcy,
 • zaproszenie wystawione przez saudyjską Izbę Przemysłowo-Handlową lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej,
 • kopia dokumentu rejestracji firmy saudyjskiej – jest to saudyjski KRS i jego numer musi być zgodny z numerem na zaproszeniu,
 • pismo delegujące z firmy polskiej w języku angielskim, skierowane do Konsula Arabii Saudyjskiej zawierające następujące informacje: opis działalności firmy, imię i nazwisko osoby delegowanej, stanowisko osoby delegowanej, nazwa saudyjskiej firmy zapraszającej, cel i rodzaj wizyty, daty oraz długość pobytu. Jeżeli firmą delegującą jest firma zagraniczna, pismo należy zalegalizować w Ambasadzie Królestwa Arabii Saudyjskiej w kraju, z którego pochodzi firma,
 • pismo delegujące powinno być podpisane przez osoby figurujące w aktualnym KRS. Pismo musi być zalegalizowane w lokalnym oddziale Izby Gospodarczej lub Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP,
 • bilet lotniczy na tam i powrót do/z miasta, gdzie znajduje się siedziba firmy (może być wstępna rezerwacja).

CZAS OCZEKIWANIA  

 • tryb zwykły: 5-10 dni,
 • tryb ekspresowy: 2-5 dni,

Czas przybliżony od momentu złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów

 

UWAGI

 • Bardzo istotna jest kwestia prawidłowego skonstruowania  pisma delegującego, musi ono w pełnie odpowiadać zaproszeniu strony saudyjskiej.
 • Do czasu przygotowania wizy należy także doliczyć czas na legalizację dokumentów 1-2 dni.
 • Ważność wizy jest zależna od informacji zawartych w zaproszeniu.
 • Mogą pojawić się problemy w przypadku posiadania wizy w paszporcie z niektórych krajów.

Nasze usługi pośrednictwa wizowego obejmują:

 • informację dotyczącą warunków uzyskania i wykaz niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy do Arabii Saudyjskiej,
 • pomoc w wypełnieniu wniosków wizowych oraz, w razie konieczności, innych dokumentów,
 • dostarczenie i złożenie kompletu dokumentów wizowych do konsulatu,
 • odbiór paszportu z wizą z konsulatu i przekazanie go do klienta na wskazany adres,
 • w razie konieczności osobistego stawiennictwa w konsulacie – umówienie terminu spotkania.

Oferta dodatkowa

Dodatkowo, Klientom korzystającym z usług pośrednictwa wizowego oferujemy korzystne warunki zorganizowania wyjazdu i pobytu w wybranym kraju. Za pośrednictwem Bissole Business Travel możecie Państwo skorzystać z:

Zachęcamy jednocześnie do subskrybowania naszego newslettera. Każdy subskrybent otrzymuje od nas powitalny voucher na kwotę 100 złotych, którą wydać może na wybrane usługi Bissole.