Od 1 stycznia 2017 zostało wprowadzone bardzo duże udogodnienie przez rząd Kazachstanu dla obywateli 45 krajów, w tym Polski, znoszące obowiązek posiadania wizy do Kazachstanu na podróże nie przekraczające 30 dni.

wizy do Kazachstanu

Dotyczy to pobytów w celach turystycznych oraz biznesowych. Obowiązek wizowy dotyczy nadal wyjazdów w celach podjęcia pracy, nauki oraz prowadzenia działalności misyjnej oraz wykonywania pracy kierowcy w transporcie międzynarodowym.

Nie ma możliwości otrzymania/przedłużenia wizy kazachstańskiej podczas przekraczania granicy czy też w czasie pobytu, dlatego zaleca się dokładne sprawdzenie dat pobytu i terminu ważności wizy. Warunkiem koniecznym dla otrzymania wizy z okresem ważności dłuższym niż 30 dni oraz tzw. wizy wielokrotnego wjazdu na terytorium Republiki Kazachstanu jest tzw. poparcie wizowe, wydawane przez Departament Służby Konsularnej MSZ Kazachstanu.

Godziny pracy wydziału konsularnego Ambasady Kazachstanu:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: składanie dokumentów w godzinach 9:30 – 12:30
 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: odbiór dokumentów 16:00 – 17:00

Wydział jest nieczynny w środy, soboty, niedziele oraz święta państwowe polskie i kazachstańskie.

[button link=”https://bissole.pl/wielka-podroz-przez-kazachstan/” color=”red”] Zobacz przykładowy program wyjazdu do Kazachstanu[/button]

Jak uzyskać biznesowe wizy do Kazachstanu

WYMAGANE DOKUMENTY

 • paszport ważny dłużej niż okres żądanej wizy, nie mniej niż na 6 miesięcy z min. 1 wolną stroną
 • wniosek wizowy
 • jedno kolorowe zdjęcie o rozmiarach 3,5 na 4,5 cm, nie starsze niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów
 • kserokopia pierwszej strony paszportu z podstawowymi danymi interesanta
 • list z firmy zatrudniającej interesanta skierowany do Konsula z prośbą o wyrobienie jednokrotnej wizy biznesowej do Kazachstanu z zaznaczeniem celu podróży, okresu przebywania i nazwę zapraszającej organizacji.
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (powinno zawierać informację, gdzie, na jakim stanowisku i od kiedy pracuje interesant)
 • poparcie wizowe z Republiki Kazachstanu skierowane do Konsula z zaznaczeniem celu podróży, okresu przebywania i nazwą organizacji zapraszającej.

CZAS OCZEKIWANIA

 • Tryb zwykły: 5 – 10 dni

W przypadku ubiegania o otrzymanie poparcia wizowego za naszym pośrednictwem – okres oczekiwania + 15 dni.

 

 

UWAGI

 • Ważność wizy: wiza wydawana na daty dzienne według zaproszenia (konsul może jednak skrócić ten okres według własnego uznania).
 • Osoby wyjeżdżające na targi oraz na rozmowy handlowe mogą ubiegać się o wizę biznesową bez poparcia wizowego, na podstawie oryginału pisma na papierze firmowym, z pieczątką firmy i podpisem osoby upoważnionej. Pismo powinno zawierać dokładne daty wyjazdu, nazwę targów/ nazwę kontrahenta w przypadku rozmów, miejsce w którym się odbywają oraz cel wizyty.

Nasze usługi pośrednictwa wizowego obejmują:

 • informację dotyczącą warunków uzyskania i wykaz niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy do Kazachstanu,
 • pomoc w wypełnieniu wniosków wizowych oraz, w razie konieczności, innych dokumentów,
 • dostarczenie i złożenie kompletu dokumentów wizowych do wydziału konsularnego,
 • odbiór paszportu z wizą z wydziału konsularnego i przekazanie go do klienta na wskazany adres,
 • w razie konieczności osobistego stawiennictwa w ambasadzie – umówienie terminu spotkania.

Oferta dodatkowa

Dodatkowo, Klientom korzystającym z usług pośrednictwa wizowego oferujemy korzystne warunki zorganizowania wyjazdu i pobytu w wybranym kraju. Za pośrednictwem Bissole Business Travel możecie Państwo skorzystać z:

Zachęcamy jednocześnie do subskrybowania naszego newslettera. Każdy subskrybent otrzymuje od nas powitalny voucher na kwotę 100 złotych, którą wydać może na wybrane usługi Bissole.